Tieturva 1 ja 2 -kurssit

tieturvakurssi

TIETURVA 1 JA 2 -KURSSIT

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan. Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on suunnattu kaikille tiellä työskenteleville.
Tieturva 2 on jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille ja on tarkoitettu
tiellä,kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Aika ja paikka

Koulutusaika ja paikka sopimuksen mukaan.

Koulutuksen sisältö

Tieturva 1: Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat, turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyin, turvallisuuden varmistaminen liikkumisessa, työturvallisuustehtävät rakentamisessa, varautuminen onnettomuustilanteisiin.

Tieturva 2: Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen. Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen. Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen. Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä
työssä. Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen. Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Tilaa tieturvakurssi suoraan tästä tai kysy tarjous omalle ryhmällesi.

Aki Perho Puh. 0442944434
aki.perho@suomen-tulityot.fi

Varaa kurssi!