Koulutukset

Tulityökurssi

Tulitöiden tekeminen ja tulityöluvan myöntäminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää voimassa olevaa tulityökorttia. Tulityökortti saadaan käymällä hyväksytysti tulitöiden turvallisuuskoulutuksen. Tulityökurssi sisältää teoriakoulutuksen lisäksi tulitöiden suojelu- ja alkusammutusharjoituksen sekä kirjallisen kokeen. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.


Työturvallisuuskurssi

Työturvallisuuskurssi on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortti saadaan todistukseksi käymällä hyväksytysti työturvallisuuskurssi. Työturvallisuuskurssi sisältää teoriakoulutuksen sekä kirjallisen kokeen. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.


 

Trukkikurssi ja henkilönostimen ajolupa

Työturvallisuuslaki ja Valtioneuvoston käyttöasetus velvoittavat työnantajan antamaan työkoneen, mukaan lukien trukit ja henkilönostimet, käyttäjälle riittävän opastuksen ja perehdyttämisen sen turvalliseen käyttöön. Ennen käyttöluvan antamista työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito lupaan kuuluvan laitteen turvalliseen käyttämiseen.


Nosturin käyttäjäkoulutus

Työturvallisuuslaki ja Valtioneuvoston käyttöasetus velvoittavat työnantajan antamaan työkoneen, mukaan lukien teollisuusnosturit, käyttäjälle riittävän opastuksen ja perehdyttämisen sen turvalliseen käyttöön. Ennen käyttöluvan antamista työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito lupaan kuuluvan laitteen turvalliseen käyttämiseen.


Vesityökortti -koulutus (vesihygieniapassi)

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille myöntää Valviran vesityökorti. Vesityökortti on voimassa viisi vuotta. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa työskentelevien osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Tieturva 1-kurssi

On tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja työnjohdon tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.


Tieturva 2-kurssi

Tieturva 2 on jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille ja on tarkoitettu
tiellä,kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.


Sähkötyöturvallisuuskurssi SFS6002

Kurssi on tarkoitettu sähköalalla töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle.

 


Alkusammutuskurssi

Alkusammutuskoulutuksessa saat riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen. Tehokas alkusammutus on kansalaistaito, jota kuka tahansa voi tarvita kotona, loma-asunnolla, töissä tai vaikkapa-aikana liikenteessä. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta, sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksesta.


Ensiapukurssi

Ensiapukurssi on tarkoitettu kaikille ensiaputaidoista kiinnostuneille. Kurssi sisältää hätäensiavun ja ensiavun jatkotoimenpiteet. Täyttää EU:n ensiapukurssin vaatimukset, täyttää TUKES:n vaatimukset sähköalalla työskentelevien ensiapukoulutuksesta ja TraFin hyväksymä ensiapukurssi, josta ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutuspäivä. Kurssi sekä oppikirja on suomenkielinen.