Alkusammutuskurssi

alkusammutuskurssi

ALKUSAMMUTUSKURSSI

Alkusammutuskurssi käsittelee palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät. AS1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti. Koulutuksen toteuttaja, kurssinjohtaja vastaa alkusammutuskoulutuksen laadusta ja turvallisuudesta. Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja

Aika ja paikka

Koulutusaika ja paikka sopimuksen mukaan.

Koulutuksen ohjelma

Alkusammutus 1 kurssin kesto on kaksi tuntia. Tunti teoriaa ja tunti harjoittelua. Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutus- harjoitusoppikirjan sisältöä. Kurssinjohtaja käyttää opetuksessaan alkusammutuskoulutuksen diasarjaa ja siihen liittyviä videoita. Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia. Alkusammutuskonseptin mukainen koulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit. Voit olla varma, että koulutuksessa sinä tai yrityksesi henkilökunta saatte parhaat mahdolliset valmiudet sammuttaa alkavan tulipalon.

Alkusammutuskortti

Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi vuotta kortin päiväyksestä. Kortti jaetaan koulutuksessa ja siihen on kirjattu kurssin päiväys, kortinhaltijan suku- ja etunimi sekä kurssinjohtajan allekirjoitus. Tilaa alkusammutuskurssi suoraan tästä tai kysy tarjous omalle ryhmällesi.

Aki Perho Puh. 0442944434
aki.perho@suomen-tulityot.fi

Varaa kurssi!