Sähkötyöturvallisuuskurssi

SFS6002 Kortti

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKURSSI SFS6002

Sähkötyöturvallisuuskurssi on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

Kun yleinen sähkötyöturvallisuuskurssi on suoritettu, voi henkilö tietyin edellytyksin tehdä jännitteiseen osaan kohdistuvia toimenpiteitä. Ota selvää millä tavoin, jotta muutoksista saatava turvallisuuslisä saadaan mahdollisimman pian tuottavaan työhön. Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset.

Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut. Koulutuksen aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.
Koulutuksessa saat SFS 6002 käytännössä kirjan. Tässä suomalaisessa standardissa on kerrottu kuinka eri tilanteissa tulee menetellä turvallisen työnteon takaamiseksi. Opas on päivitetty KTM päätökseen 516/96 keväällä 2010 tulleiden muutosten takia. Koulutukseen sisältyy koe, jonka perusteella hyväksytysti kokeesta suoriutuneille sähkötyöturvallisuuskortti.

Aika ja paikka

Koulutusaika ja paikka sopimuksen mukaan.

Aki Perho Puh. 0442944434
aki.perho@suomen-tulityot.fi

Varaa kurssi!