Säiliö- ja suljettujen tilojen koulutus

SÄILIÖ- JA SULJETUN TILAN TYÖT

Säiliö- ja suljetun tilan työt ovat luvanvaraisia töitä, joita tekevät henkilöt täytyy perehdyttää. Suomen Tulityöt Oy järjestää säiliötyökoulutuksia. Säiliötyö ja siihen verrattava työ on säiliöissä ja suljetuissa tai ahtaissa tiloissa tapahtuvaa työskentelyä esimerkiksi reaktorit, paineastioissa, kanaaleissa, putkissa, kaivannoissa ja rakennuksen alapohjassa,  joiden sisäänkäynti ja ulospääsykohdat ovat rajoitettuja

Koulutuksen sisältö

Säiliö- ja suljetun tilan työhön liittyväå lainsäädäntöä
Yrityksen säiliötyöohje ja säiliötyölupa
Säiliötyön riskit
Työvälineihin liittyvät vaatimukset säiliötyössä
Pelastaminen säiliöstä
Henkilökohtaiset suojaimet säiliötyössä
Turvallinen säiliötyö
Osaamistesti

Aika ja paikka

Aki Perho Puh. 0442944434
aki.perho@suomen-tulityot.fi