Vesityökortti

VESITYÖKURSSIVesityökortti

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin. Talousvettä toimittavassa laitoksessa, uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, talous- tai allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä. Riittävistä perustiedoista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1350/2006).

Vesityökortti on voimassa viisi vuotta kortin antopäivästä, joka on sama kuin testauspäivä. Viiden vuoden
kuluttua testi pitää suorittaa uudelleen. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa työskentelevien
osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Koulutuksen sisältö

Talousveden käsitteet, lainsäädäntö, raakaveden hankinta ja näytteenotto, veden käsittely, vesijohtoverkostot,
toiminnan laatu ja erityistilanteet, ohjeet ja valmistautuminen testiin, osaamistesti ja oikeiden vastausten läpikäynti.

Aika ja paikka

Koulutusaika ja paikka sopimuksen mukaan.

Kouluttaja: Aki Perho
0442944434
aki.perho@suomen-tulityot.fi

Varaa kurssi!